Tidsdifferentierede tariffer 2024

Siden 1. januar 2021 har VEKSEL A/S haft tidsdifferentierede tariffer i henhold til Tarifmodel 2.0 som er udarbejdet af Green Power Denmark.

Formålet var at vænne elforbrugerne til at der er forskel på hvornår man bedst bruger sin energi – for ved intelligent fordeling af forbruget, kan man på sigt spare udgifter til kabellægning og netforstærkning.

I korte træk betyder det at nettariffen er dyrere på de tidspunkter hvor belastningen i nettet er størst.
 

1. januar 2024 indfører VEKSEL A/S tarifmodel 3.0.
 

Green Power Denmark har videreudviklet tarifmodellen, således at den nu bedre afspejler nettes belastning for alle kundegrupper - modellen er godkendt af Forsyningstilsynet.


Forskellen mellem tarifmodel 2.0 og 3.0 består primært af følgende:
 

- Der indføres 3 lastperioder for C-kunder (som er hovedparten)

- Der er ikke længere enhedstarif i sommerperioden for C-kunder

- Der indføres en sommertarif for høj- og spidslast for C-kunder

- Tariffer til overordnet net bortfalder og indgår fremover som en del af VEKSEL tariffer

- Der er lidt ændringer i lastperioder for A og B-kunder

- Der indføres effektbetaling for de allerstørste kunder

- Kundekategori afhænger alene af tilslutningsted


Metodegodkendelse for Tarifmodel 3.0 fra Forsyningstilsynet pr, 11. august 2022, kan læses her

 

Tarifstruktur  

Kundekategori C

Klik for større billede

 

Kundekategori A + B

Klik for større billede