Byggestrøm

Priser gældende fra 1. januar 2023.

Opsætning og nedtagning foretages normalt af el-installatør efter regning.

Ved oprettelse af midlertidige installationer opkræves et gebyr:

Midlertidig tilslutning, installatør sætter op  825,00 kr.    (660,00 kr. eksl. moms)

Midlertidig tilslutning 1 måler, VEKSEL sætter op

Midlertidig tilslutning 2 målere VEKSEL sætter op

1.400,00 kr.    (1.120,00 kr. eksl. moms)

1.800,00 kr.    (1.440,00 kr. eksl. moms)

Ved midlertidig tilslutning i transformerstation foretages tilslutning efter regning.

Når der gentagne gange på en ubebygget grund anmodes om oprettelse af en interimistisk installation kan elforsyningen fordre, at der oprettes en permanent installation og investeringsbidraget indbetales.

Ved længerevarende byggeri kan det således være en fordel at betale investeringsbidraget og få den "rigtige" måler til brug i byggestrømstavlen.

Derved betaler man almindeligt abonnement efter gældende regler.