Er du installatør?

De følgende love/regler regulerer samarbejdet mellem el-installatører og VEKSEL:

Bekendtgørelse om sikkerhed for drift af elektriske anlæg (BEK 1608)

Generel tilladelse:
I henhold til BEK nr 1608 "Bekendtgørelse om sikkerhed for drift af elektriske anlæg", Kapitel 8, § 46 gives hermed generel tilladelse til, at autoriserede elinstallatører udfører følgende:

  • Adgang til transformerstationer kun efter aftale med VEKSEL A/S
  • Tilslutninger af stikledninger skal udføres i overensstemmelse med Fællesregulativet

I forbindelse med ovenstående tilladelse påtager elinstallatøren sig under udførelse af de nævnte arbejdsopgaver visse pligter vedrørende personalets uddannelse og sagkyndighed samt værktøj og udrustning, som det fremgår af BEK nr 1608 "Bekendtgørelse om sikkerhed for drift af elektriske anlæg" samt EN 50110-1 "Drift af elektriske installationer og elektriske anlæg".

Elinstallatører anskaffer og ajourfører selv BEK nr 1608 "Bekendtgørelse om sikkerhed for drift af elektriske anlæg" samt EN 50110-1 "Drift af elektriske installationer og elektriske anlæg".

Fællesregulativet 2022 beskriver fælles regler for tilslutning af installationer.

Tilslutningsbestemmelser
VEKSEL A/S’ regler for tilslutning til- og brugen af elnettet

Da el-installatøren foretager opgaver for kunderne, skal alt arbejde udføres i overensstemmelse med bestemmelserne.

Se under lovgivning.

Nye installationer eller ændringer af bestående tilmeldes via www.installationsblanket.dk.

Teknisk afdeling kan kontaktes på T 6251 4058