Kundekategorier 2024

Kundekategorierne følger Green Power Denmarks Tarifmodel 3.0 og er godkendt af Forsyningstilsynet.


Kategori C - kunder som er tilsluttet i kabelskab i lavspændingsnettet.

Kategori B-lav - kunder der er tilsluttet på lavspændingssiden af en 10/0,4 kV station.

Kategori B-høj - kunder der tilsluttet på højspændingssiden af en 10/0,4 kv station.

Kategori A-lav - kunder der er tilsluttet på en 10 kV udføring i en  60/10 kV station.


Tariffer og abonnementer er fordelt efter "vandfaldsmetoden", hvilket betyder at afhængig af hvor henne i nettet du er tilsluttet stiger eller falder din andel af omkostninger til drift af nettet.

Det betyder typisk at tariffer bliver højere hvor længere ude i elnettet man er tilsluttet og omvendt at abonnementer er dyrere hvor højere oppe i nettet man er tilsluttet.


I forbindelse med overgang til Tarifmodel 3.0 bortfalder reglen om et forbrug på 100.000 kWh for at blive andet end C-kunde.

Nu er det faktiske tilslutningsted af stikledningen som bestemmer hvilken kundekategori man er, derfor vil nogle kunder opleve at de bliver B-lav kunder fra 2024, da de er tilsluttet i en 10/0,4 kV station

Det betyder at man får en anden tarifstruktur fordelt på andre lastperioder og et lidt højere abonnement end tidligere som C-kunde.


Nuværende tilslutningstedet af den enkelte installation er enten historisk, elektrisk eller økonomisk betinget.
Fremtidige tilslutninger eller ændringer af eksisterende, vil blive vurderet efter hvad der er elektrisk og økonomisk korrekt for VEKSEL A/S.

 

Kundekategorier

Klik for større billede