Priser og gebyrer

Gældende pr. 1. januar 2020

Opkræves via din el-leverandør

Lukning og genoplukning af el 
Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg)837,50 kr. (670,00 + moms)
Besøg for genåbning781,25 kr. (625,00 + moms)
Besøg for genåbning udenfor normal arbejdstid1.806,25 kr. (1.445,00 + moms)
Fjernbetjent afbrydelse131,25 kr. (105,00 + moms)
Fjernbetjent genåbning131,25 kr. (105,00 + moms)
Fjernbetjent genåbning udenfor normal arbejdstid 325,00 kr. (260,00 + moms)

Kontrol af måler efter forbrugerens ønske
Kontrol ved opsætning af kontrolmåler:
Hvis kontrollen viser, at målerens afvigelse fra det virkelige forbrug er mindre end +/- 4 %, betales et gebyr på 1.775,00 kr. (1.420,00 + moms)

Kontrol på akkrediteret værksted:
Hvis kontrollen viser, at målerens afvigelse fra det virkelige forbrug er mindre end +/- 4 %, betales et gebyr på 2.487,50 kr. (1.990,00 + moms).

Fogedforretning 
Opstart af fogedforretning987,50 kr. (790,00 + moms)
Fogedforretning, udkørende  Efter regning
  
Måler 
Nedtagning af måler - via el-leverandør875,00 kr. (700,00 + moms)
Genopsætning af nedtaget måler - via el-leverandør987,50 kr.  (790,00 + moms)

 

Opkræves direkte ved kunden

 
Midlertidig installation / byggemåler 
Midlertidig tilslutning, installatør sætter op543,75 kr. (435,00 + moms)
Midlertidig tilslutning, VEKSEL sætter op1.418,75 kr. (1.135,00 + moms)
  
VE-anlæg 
Oprettelse af mikro VE-anlæg (ekst. måler)1.731,25 kr. (1.385,00 + moms)
Oprettelse af mikro VE-anlæg med ny måler  2.387,50 kr. (1.910,00 + moms)
  
Måler 
Nedlæggelse af målerinstallation950,00 kr. (760,00 + moms)
Nedtagning af måler925,00 kr. (740,00 + moms)
Udbringning af måler300,00 kr. (240,00 + moms)
Genafbrydelse ved ulovlig tilslutning  900,00 kr. (740,00 + moms)
  
Betaling 
Betalingsaftale105,00 kr. (momsfri)
Rykkergebyr100,00 kr. (momsfri)
Rykkergebyr – erhvervskunde  310,00 kr. (momsfri)

Alle gebyrer følger Dansk Energi's vejledning og er taget til efterretning af Energitilsynet.