Priser og gebyrer

Opkræves via din el-leverandør - gældende pr. 1. januar 2024

Lukning og genoplukning af el

  
Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg)1.087,50 kr.    (870,00 kr. eksl. moms)
Besøg for genåbning   812,50 kr.    (650,00 kr. eksl.moms)
Besøg for genåbning udenfor normal arbejdstid1.587,50 kr.    (1.270,00 kr. eksl. moms)
Forgæves besøg   900,00 kr.(720,00 kr. eksl. moms)
Fjernbetjent afbrydelse   175,00 kr.    (140,00 kr. eksl.moms)
Fjernbetjent genåbning   175,00 kr.    (140,00 kr. eksl. moms)
Fjernbetjent genåbning udenfor normal arbejdstid    412,50 kr.    (330,00 kr. eksl. moms)

Kontrol af måler efter forbrugerens ønske

Kontrol ved opsætning af kontrolmåler:

  • Hvis kontrollen viser, at målerens afvigelse fra det virkelige forbrug er mindre end +/- 4 %, betales et gebyr på 1.862,50 kr. (1.490,00 kr. eksl. moms)


Kontrol på akkrediteret værksted:

  • Hvis kontrollen viser, at målerens afvigelse fra det virkelige forbrug er mindre end +/- 4 %, betales et gebyr på 2.762,50 kr. (2.210,00 kr. eksl. moms).

Fogedforretning

  
Opstart af fogedforretning850,00 kr.   (680,00 kr. eksl.moms)

Fogedforretning, udkørende  

Fogedforretning - Servicetekniker

Efter regning

1.262,50 kr.   

 

(1010,00 eksl. moms)

   

Måler

  
Nedtagning af måler - via el-leverandør1.200,00 kr.   ( 960,00 kr. eksl. moms)

Genopsætning af nedtaget måler - via el-leverandør

Målerudskiftning på kundens foranledning

1.200,00 kr.


1.562,50 kr.   

( 960,00 kr. eksl. moms)

 

(1250,00 kr. eksl. moms)

 

 

  

Opkræves direkte ved kunden

  

Midlertidig installation / byggemåler

  

Midlertidig tilslutning, installatør sætter op

825,00kr.       

(660,00 kr. eksl. moms)

Midlertidig tilslutning 1 måler, VEKSEL sætter op

Midlertidig tilslutning 2 målere, VEKSEL sætter op

1.400,00 kr.   

1.800,00 kr.   

(1.120,00 kr. eksl. moms)

(1.440,00 kr. eksl. moms)

   

VE-anlæg

  
Oprettelse af mikro VE-anlæg (ekst. måler)1.862,50 kr.   (1.490,00 kr. eksl. moms)
Oprettelse af mikro VE-anlæg med ny måler  2.812,50 kr.   (2.250,00 kr. eksl. moms)
   

Måler

  
Nedlæggelse af målerinstallation   962,50 kr.     (770,00 kr. eksl. moms)
Nedtagning af måler1.187,50 kr.     (950,00 kr. eksl. moms)
Udbringning af måler   312,50 kr.     (250,00 kr. eksl. moms)
Genafbrydelse ved ulovlig tilslutning  1.287,50 kr.     (1.030,00 kr. eksl. moms)
   

Betaling

  
Betalingsaftale260,00 kr.     (momsfri)
Rykkergebyr100,00 kr.     (momsfri)

Rykkergebyr – erhvervskunde  

Forgæves kørsel

310,00 kr.       

900,00 kr.     

(momsfri)

(720,00 kr. eksl. moms)

Alle gebyrer følger Green Power Danmark's vejledning og er metodegodkendt af Forsyningstilsynet 1. december 2023 - se mere her