Priser og gebyrer

Gældende pr. 1. januar 2022.

Opkræves via din el-leverandør

Lukning og genoplukning af el 
Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg)1.087,50 kr.    (870,00 kr. eksl. moms)
Besøg for genåbning   812,50 kr.    (650,00 kr. eksl.moms)
Besøg for genåbning udenfor normal arbejdstid1.587,50 kr.    (1.270,00 kr. eksl. moms)
Fjernbetjent afbrydelse   175,00 kr.    (140,00 kr. eksl.moms)
Fjernbetjent genåbning   175,00 kr.    (140,00 kr. eksl. moms)
Fjernbetjent genåbning udenfor normal arbejdstid    412,50 kr.    (330,00 kr. eksl. moms)

 

Kontrol af måler efter forbrugerens ønske
Kontrol ved opsætning af kontrolmåler:
Hvis kontrollen viser, at målerens afvigelse fra det virkelige forbrug er mindre end +/- 4 %, betales et gebyr på 1.862,50 kr. (1.490,00 kr. eksl. moms)

Kontrol på akkrediteret værksted:
Hvis kontrollen viser, at målerens afvigelse fra det virkelige forbrug er mindre end +/- 4 %, betales et gebyr på 2.762,50 kr. (2.210,00 kr. eksl. moms).

 

Fogedforretning 
Opstart af fogedforretning850,00 kr.    (680,00 kr. eksl.moms)

Fogedforretning, udkørende  

Fogedforretning - Servicetekniker

Efter regning

1.262,50 kr.   (1010,00 eksl. moms)

  
Måler 
Nedtagning af måler - via el-leverandør1.200,00 kr.    ( 960,00 kr. eksl. moms)

Genopsætning af nedtaget måler - via el-leverandør

Målerudskiftning på kundens foranledning

1.200,00 kr.    ( 960,00 kr. eksl. moms)


1.562,50 kr.    (1250,00 kr. eksl. moms)

 

Opkræves direkte ved kunden

 
Midlertidig installation / byggemåler 

Midlertidig tilslutning, installatør sætter op

825,00kr.       (660,00 kr. eksl. moms)

Midlertidig tilslutning 1 måler, VEKSEL sætter op

Midlertidig tilslutning 2 målere, VEKSEL sætter op

1.400,00 kr.   (1.120,00 kr. eksl. moms)

1.800,00 kr.   (1.440,00 kr. eksl. moms

  
VE-anlæg 
Oprettelse af mikro VE-anlæg (ekst. måler)1.862,50 kr.    (1.490,00 kr. eksl. moms)
Oprettelse af mikro VE-anlæg med ny måler  2.812,50 kr.    (2.250,00 kr. eksl. moms)
  
Måler 
Nedlæggelse af målerinstallation   962,50 kr.     (770,00 kr. eksl. moms)
Nedtagning af måler1.187,50 kr.     (950,00 kr. eksl. moms)
Udbringning af måler   312,50 kr.     (250,00 kr. eksl. moms)
Genafbrydelse ved ulovlig tilslutning  1.287,50 kr.     (1.030,00 kr. eksl. moms)
  
Betaling 
Betalingsaftale260,00 kr.      (momsfri)
Rykkergebyr100,00 kr.      (momsfri)

Rykkergebyr – erhvervskunde  

Forgæves kørsel

310,00 kr.       (momsfri)

900,00 kr.       (720,00 kr. eksl. moms)

Alle gebyrer følger Dansk Energi's vejledning og er taget til efterretning af Forsyningstilsynet.