Tilslutning af produktionsanlæg

Ved ønske om tilslutning af større produktionsanlæg er det en god ide at inddrage VEKSEL A/S i processen i god tid, således der ikke går mere tid end nødvendigt med behandlingen.

Green Power Denmark har lavet en fin beskrivelsen af hele processen - den kan ses her

https://storymaps.arcgis.com/stories/8eda634846194efa9fc93e85df6e086d
 

Selve processen vises kort her