Lovgivning

Forhold mellem VEKSEL A/S og kunder, el-installatører og elleverandører er reguleret ved forskellige love, som der her henvises til.

Tilslutningsbestemmelser  -  Metodegodkendt ved Forsyningstilsynet 9/11 2023 - se mere her

Fællesregulativet 2022


Bestemmelser for Elleverandørens brug af VEKSELs distributionsnet.

Standardaftalen - Godkendt af Forsyningstilsynet 24/11 2015.

Standardaftalen ny version - Godkendt af Forsyningstilsynet 8/6 2021 - Træder i kraft 1/11 2021


Vilkår for samarbejde mellem VEKSEL A/S og El leverandører.

Servicevilkår - Godkendt af Forsyningstilsynet 17/2 2016.

Servicevilkår ny version - Godkendt af Forsyningstilsynet 8/6 2021 - Træder i kraft 1/11 2021


Tilslutningsaftaler til VEKSEL A/S Elnet

Nettilslutningsaftale med begrænset adgang - godkendt af Forsyningstilsynet 17/6 2021

Vilkår og betingelser for tilslutning med begrænset adgang - godkendt af Forsyningstilsynet 17/6 2021

 

Vedtægter
Her kan du downloade vedtægter for VEKSEL A/S

Bestyrelsens forretningsorden
Her kan du downloade forretningsorden for VEKSEL A/S

Diverse

Læs program for intern overvågning - Intern overvågning
Læs vores seneste årsberetning for intern overvågning - årsberetning 2022
Læs her om vilkår for adgang til VEKSEL A/S tomrør - vilkår