Investeringsbidrag

Investeringsbidrag for nye installationer og udvidelse af bestående gældende fra 1. januar 2019.
Det i VEKSEL A/S tilslutningsbestemmelser omhandlende investeringsbidrag udgør følgende: 

1-fasede installationer < 1 kW
og med 10 A stikledningssikring
Pr. installation i alt 2.100,00 kr.
(1.680,- kr. excl. moms)
Parcelhuse/fritidshuse
Der kræves isat 35 A sikringer, selv om prisen er baseret på 25 A.
Pr. installation i alt 18.125,00 kr.
(14.500,- kr. excl. moms)
Tæt/lav boligbyggeri inkl. etageejendomme til og med 2 etager
Der kræves isat 35 A sikringer, selv om prisen er baseret på 20 A.
Pr. installation i alt 14.375,00 kr.
(11.500,- kr. excl. moms)
Lejligheder i etageejendomme på 3 etager og der over
Der kræves isat 35 A sikringer, selv om prisen er baseret på 16 A.
Pr. lejlighed 12.000,00 kr.
(9.600,- kr. excl. moms)
Ungdoms-, ældre, plejebolig (Tekøkken)
Prisen er baseret på 10 A.
Pr. lejlighed 6.293,75 kr.
(5.035,- kr. excl. moms)
Investeringsbidrag for andre installationerFor de første 25 Ampere 18.125,00 kr.
(14.500,- kr. excl. moms.)
Yderligere omfang -  pr. Ampere 1.350,00 kr.
(1.080,- kr. excl. moms.)

Ladestandere i offentligt rum - op til 50 kW
643,75 kr. pr. Ampere
(515,00 kr. excl. moms.)

Udvidelse af eksisterende leveringsomfang
1.350 kr. pr. Ampere
 (1.080,- kr. excl. moms.)

For fællesinstallationer betales investeringsbidrag som ovenstående.
Alle investeringsbidrag er baseret på standardsikringer (flinke).

I landzone kan der blive tale om et forhøjet investeringsbidrag; forhør derfor nærmere hos elforsyningen.

Ved udvidelse af en elinstallation betales investeringsbidrag efter differencen på investeringsbidragene for henholdsvis det nye og det bestående leveringsomgang, idet bestående leveringsomfang prismæssigt sættes til gældende niveau for investeringsbidrag.

Hvor det er hensigtsmæssigt, kan det halve investeringsbidrag opkræves inden anlægsarbejdet påbegyndes, er det et omfattende anlæg, kan der opkræves á conto. Resten opkræves før måler udleveres.

Investeringsbidrag opkræves efter vejledende retningslinier, der er udarbejdet af Dansk Energi Net og taget til efterretning af Energitilsynet.