Investeringsbidrag

Investeringsbidrag for nye installationer og udvidelse af bestående gældende fra 1. januar 2022.
De i VEKSEL A/S tilslutningsbestemmelser omhandlende investeringsbidrag udgør følgende: 

1- og 3-fasede installationer < 1 kW
og med 10 A stikledningssikring
Pr. installation i alt 1.362,50 kr.
(1.090,- kr. excl. moms)
Parcelhuse/fritidshuse
Der kræves isat 35 A sikringer, selv om prisen er baseret på 25 A.
Pr. installation i alt 19.562,50 kr.
(15.650,- kr. excl. moms)
Tæt/lav boligbyggeri inkl. etageejendomme til og med 2 etager
Der kræves isat 35 A sikringer, selv om prisen er baseret på 25 A.
Pr. installation i alt 15.687,50 kr.
(12.550,- kr. excl. moms)

Lejligheder i etageejendomme på 3 etager og der over

Standardlejlighed
Der kræves isat 35 A sikringer, selv om prisen er baseret på 16 A.

Stor lejlighed
Der kræves isat 35 A sikringer, selv om prisen er baseret på 25 APr. lejlighed 10.687,50 kr.
(8.550,- kr. excl. moms)

Pr. lejlighed 14.750,00 kr.
(11.800,- kr. excl. moms)

Ungdoms-, ældre, plejebolig (Tekøkken)
Prisen er baseret på 10 A.

Kolonihavehuse
Prisen er baseret på 16 A

Pr. lejlighed 6000,00 kr.
(4.800,- kr. excl. moms)

Pr. installation 11.625,00 kr.
(9.3000,- kr. excl. moms)

Investeringsbidrag for Erhverv

Erhverv A-høj


Erhverv A-lav


Øvrige Erhverv


Erhverv - kundekategori C
(tilsluttet i kabelskab)


Erhverv - kundekategori B-lav
(tilsluttet 0,4 kV i 10/0,4 kV transformer og forbrug over 100.000 kWh)

Erhverv - kundekategori B-høj 
(tilsluttet 10 kV i 10/0,4 kV transformer)

Priserne for yderligere omfang gælder også udvidelser
af eksisterende  installationer


750.000,00 kr. pr. MVA
(600.000,- kr. excl. moms.)

1.362.500,00 kr. pr. MVA
(1.090.000,- kr. excl. moms.)

For de første 25 Ampere 19.562,50 kr.
(15.650,- kr. excl. moms.)

Yderligere omfang -  pr. Ampere 1.512,50 kr.
(1.210,- kr. excl. moms.)

Yderligere omfang -  pr. Ampere 1.450,00 kr.
(1.160,- kr. excl. moms.)

Yderligere omfang -  pr. Ampere 1.400,00 kr.
(1.120,- kr. excl. moms.)

Udvidelse af eksisterende leveringsomfang - C kunde1.512,50 kr. pr. Ampere
 (1.210,- kr. excl. moms.)

For fællesinstallationer betales investeringsbidrag som ovenstående.
Alle investeringsbidrag er baseret på standardsikringer (flinke).

I landzone kan der blive tale om et forhøjet investeringsbidrag; forhør derfor nærmere hos elforsyningen.

Ved udvidelse af en elinstallation betales investeringsbidrag efter differencen på investeringsbidragene for henholdsvis det nye og det bestående leveringsomgang, idet bestående leveringsomfang prismæssigt sættes til gældende niveau for investeringsbidrag.

Hvor det er hensigtsmæssigt, kan det halve investeringsbidrag opkræves inden anlægsarbejdet påbegyndes, er det et omfattende anlæg, kan der opkræves á conto. Resten opkræves før måler udleveres.

Investeringsbidrag opkræves efter vejledende retningslinier, der er udarbejdet af Dansk Energi og taget til efterretning af Forsyningstilsynet.