Priser

Pr. 1. januar 2024 indfører VEKSEL A/S tarifmodel 3.0 som er udviklet af Green Power Denmark og godkendt af Forsyningstilsynet.

Det betyder bl.a. at tariffer til overordnet net bortfalder og vil indgå som en del af VEKSEL A/S tarif i stedet.

Læs mere under fanen Tidsdifferentierede tariffer 2024


Energinet ændrer også betalingsstruktur pr. 1. januar 2024, med nye system- og nettariffer og et nyt systemabonnement som gælder alle kunder.

Læs mere - https://energinet.dk/el/elmarkedet/tariffer/