Investeringsbidrag

Investeringsbidrag for nye installationer og udvidelse af bestående gældende fra 1. januar 2024.
De i VEKSEL A/S tilslutningsbestemmelser omhandlende investeringsbidrag udgør følgende: 

1- og 3-fasede installationer < 1 kW
og med 10 A stikledningssikring
Pr. installation i alt 1.550,00 kr.
(1.240,- kr. excl. moms)
Parcelhuse/fritidshuse
Der kræves isat 35 A sikringer, selv om prisen er baseret på 25 A.
Pr. installation i alt 22.437,50 kr.
(17.950,- kr. excl. moms)
Tæt/lav boligbyggeri inkl. etageejendomme til og med 2 etager
Der kræves isat 35 A sikringer, selv om prisen er baseret på 25 A.
Pr. installation i alt 17.950,00 kr.
(14.360,- kr. excl. moms)

Lejligheder i etageejendomme på 3 etager og der over

Standardlejlighed
Der kræves isat 35 A sikringer, selv om prisen er baseret på 16 A.

Stor lejlighed
Der kræves isat 35 A sikringer, selv om prisen er baseret på 25 APr. lejlighed 12.250,00 kr.
(9.800,- kr. excl. moms)

Pr. lejlighed 16.925,00 kr.
(13.540,- kr. excl. moms)

Ungdoms-, ældre, plejebolig (Tekøkken)
Prisen er baseret på 10 A.

Kolonihavehuse
Prisen er baseret på 16 A

Pr. lejlighed 6887,50 kr.
(5.510,- kr. excl. moms)

Pr. installation 13.275,00 kr.
(10.620,- kr. excl. moms)

Investeringsbidrag for Erhverv

Erhverv A-høj


Erhverv A-lav


Øvrige Erhverv


Erhverv - kundekategori C
(tilsluttet i kabelskab)


Erhverv - kundekategori B-lav
(tilsluttet 0,4 kV i 10/0,4 kV transformer)

Erhverv - kundekategori B-høj 
(tilsluttet 10 kV i 10/0,4 kV transformer)

Priserne for yderligere omfang gælder også udvidelser
af eksisterende  installationer


850.000,00 kr. pr. MVA
(680.000,- kr. excl. moms.)

1.562.500,00 kr. pr. MVA
(1.250.000,- kr. excl. moms.)

For de første 25 Ampere 22.437,50 kr.
(17.950,- kr. excl. moms.)

Yderligere omfang -  pr. Ampere 1.725,00 kr.
(1.380,- kr. excl. moms.)

Yderligere omfang -  pr. Ampere 1.662,50 kr.
(1.330,- kr. excl. moms.)

Yderligere omfang -  pr. Ampere 1.600,00 kr.
(1.280,- kr. excl. moms.)

 

Udvidelse af eksisterende leveringsomfang - C kunde1.725,00 kr. pr. Ampere
 (1.380,- kr. excl. moms.)

For fællesinstallationer betales investeringsbidrag som ovenstående.
Alle investeringsbidrag er baseret på standardsikringer (flinke).

I landzone kan der blive tale om et forhøjet investeringsbidrag; forhør derfor nærmere hos elforsyningen.

Ved udvidelse af en elinstallation betales investeringsbidrag efter differencen på investeringsbidragene for henholdsvis det nye og det bestående leveringsomgang, idet bestående leveringsomfang prismæssigt sættes til gældende niveau for investeringsbidrag.

Investeringsbidrag opkræves efter vejledende retningslinier, der er udarbejdet af  Green Power Denmark.
Metodegodkendt af Forsyningtilsynet 9. februar 2020.