Manuel elforbrugsaflastning – brownout

Medierne har omtalt brownout eller elforbrugsaflastning. Her er en forklaring på begrebet brownout, og hvordan proceduren er i forbindelse med brownout. Normalt vil der højest være tale om en afbrydelse på to timer, hvorefter kunden får strømmen tilbage.

Husk i tilfælde af brownout:

  • Undlad at åbne fryser og køleskab mere end nødvendigt – de holder indholdet koldt i en periode uden strøm.
  • Når strømmen kommer igen, så kontroller om genstande med sikkerhedsrisiko er tændte – f.eks. komfur, kaffemaskine og varmeblæsere.
  • Almindelige driftsfejl kan ske samtidigt med brownout. Afbrydelsestiden kan så være længere – disse vil som altid blive afhjulpet, så hurtigt som muligt.
  • Udvis tålmodighed og undlad at ringe unødigt til elselskabet – medmindre du har en mistanke om, at der er noget andet galt med din elforsyning.

Brownout: hvorfor, hvordan og hvor længe?

Energinet forventer ikke, at brownout bliver nødvendigt på nuværende tidspunkt.

Brownout er en situation, hvor der iværksættes (rullende) elforbrugsaflastning i Danmark pga. mangel på effekt fra elproduktion i elsystemet, eller som følge af væsentlige begrænsninger i overførselskapaciteten på transmissionsniveau. 

Ved brownout beordrer Energinet, systemansvarlig virksomhed, netselskaberne til at foretage en kontrolleret udkobling af elforbrug - manuel elforbrugsaflastning. Formålet er at bistå Energinet med at opretholde/genskabe stabiliteten i elsystemet, og undgå et mere omfattende blackout - et spændingskollaps. Brownout, herunder strømafbrydelser, og kunderettet information til elforbrugerne i Danmark følger myndighedspålæg og -beslutninger. 

Den aktuelle risiko for brownout er ikke relateret til elnettet i Danmark og forventes heller ikke at blive det – hverken transmission eller distribution. Den forhøjede risiko er som følge af risikoen for manglende effekt i det samlede europæiske elsystem. 

Der har til dato aldrig før været gennemført brownout i Danmark. 

På Energinets hjemmeside er en forklaring på elforsyningssikkerheden i den aktuelle energisituation. Hvad der potentielt går forud for, at Energinet beordrer aktivering af brownout? Det gælder også markedskommunikation og beredskabskommunikation til offentligheden. 

Energinet vil dagen før en brownout situation få de første indikationer på et reelt behov for brownout - behov for manuel elforbrugsaflastning. I den situation vil Energinet udsende en beredskabsmeddelelse gennem de landsdækkende medier med en opfordring om, at danskerne (nationalt eller regionalt) reducerer deres elforbrug til et absolut minimum i en given periode. Samtidig vil Energinet udsende et varsel om forhøjet/reel risiko for brownout i Danmark (national eller regionalt). 

Helt frem til driftstimen og driftsøjeblikket kan risikoen for brownout være både forhøjet og reel men alligevel resultere i, at aktiveringen af et brownout tilbagekaldes/afvarsles og dermed ikke effektueres. Uforudsete hændelser eller pludselige ændringer i forbruget kan forbedre effektsituationen, så brownouten tilbagekaldes. Sker dette vil ingen kunder blive afbrudt. 

Hvis effektsituationen fortsat er kritisk, og Energinet ender med at beordre netselskaberne til at gennemføre elforbrugsaflastning, vil netselskaberne bestræbe sig på at varsle de berørte kunder forud for, at afbrydelsen indtræffer. 

Brownout er i udgangspunktet i to-timers ad gangen. Kunder kan forvente at få strømmen igen efter to timers strømafbrydelse. Er der tale om en længerevarende hændelse, vil andre kunder i stedet blive afbrudt de følgende to timer og så fremdeles. Hvis der er tale om en længerevarende hændelse, kan kunder risikere at opleve flere/gentagende strømafbrydelser af to timers varighed. Det er dog mindre sandsynligt.