Ledningsoplysninger

Før der graves - husk at få ledningsoplysninger! Kontakt gerne vores tekniske afdeling på Tlf. 6251 4058 for mere information.

Alle, der graver med erhvervsmæssigt formål i arealer på land eller i havbunden inden for søterritoriet skal forespørge i LER, inden arbejdet påbegyndes – www.ler.dk – herefter fremsendes kabeloplysninger i henhold til det valgte område.

Gravearbejder på privat grund er omfattet af forespørgselspligten med visse undtagelser.