Nettarif og Abonnementer

Gældende fra 1. januar 2020.
 

Nettarif

0,3064 kr./kWh     (0,2451 kr./kWh eksl. moms) 

Abonnement - Flexkunder

437,50 kr./år    (350,00 kr./år eksl. moms)

Abonnemnet - Nettoafregningsgruppe 6

437,50 kr./år    (350,00 kr./år eksl. moms)

Abonnement - Nettoafregningsgruppe 2
Abonnement - Afregningsgruppe 3

1125,00 kr./år   (900,00 kr./år eksl. moms)

Abonnement - Timekunder

781,25 kr./år     (625,00 kr./år eksl. moms)

Abonnement - produktionsanlæg

500,00 kr./år     (400,00 kr./år eksl. moms)

Rådighedsabonnement - Nettoafregningsgruppe 6

81,25 kr./år       (65,00 kr./år eksl. moms)

Hertil kommer Nettarif til overordnet 60 kV net :
2,35 øre/kWh januar-april 2020
2,33 øre/kWh maj-juli 2020
2,00 øre/kWh august-december 2020