Tidsdifferentierede tariffer 2023

Der har igennem flere år været brugt tidsdifferentierede tariffer i nogle netområder i Danmark – fra 1. januar 2021 valgte VEKSEL A/S, sammen med en del andre netselskaber, også at benytte sig af muligheden.

Formålet er at vænne elforbrugerne til at der er forskel på hvornår man bedst bruger sin energi – for ved intelligent fordeling af forbruget, kan man på sigt spare udgifter til kabellægning og netforstærkning.

I korte træk betyder det at nettariffen er dyrere på de tidspunkter hvor belastningen i nettet er størst.

Tarifferne er opdelt i en sommer- og en vinterperiode, det er typisk i vinterperioden at forskellene er størst, men også afhængig af kundekategori vil der være en forskel.
Sommerperioden er 1. april - 30. september og vinterperioden er 1. oktober - 31. marts.

For kundekategori C (privatkunder og mindre erhvervsdrivende) vil det betyde, at nettariffen stiger om vinteren i tidsrummet kl. 17-20 – det tidsrum, som også kaldes kogespidsen, da det typisk er, der el-nettet er mest belastet.

For kundekategori A og B (typisk større erhverv) er der noget større variation i de tidspunkter, hvor tariffer er højere eller lavere – og for disse vil det typisk kunne betale sig at se nærmere på, hvordan forbruget kan flyttes på døgnet.

Læs mere om kundekategorier her.

 

Tarifstruktur 

Grøn - lavlast
Gul - højlast
Rød - spidslast

Kundekategori C

Klik for større billede

Kundekategori A + B

Klik for større billede