Tidsdifferentierede tariffer

Der har igennem flere år været brugt tidsdifferentierede tariffer i nogle netområder i Danmark – fra 1. januar 2021 valgte VEKSEL A/S, sammen med en del andre netselskaber, også at benytte sig af muligheden.

Formålet er at vænne elforbrugerne til at der er forskel på hvornår man bedst bruger sin energi – for ved intelligent fordeling af forbruget, kan man på sigt spare udgifter til kabellægning og netforstærkning.

I korte træk betyder det at nettariffen er dyrere på de tidspunkter hvor belastningen i nettet er størst.

Tarifferne er opdelt i en sommer- og en vinterperiode, det er typisk i vinterperioden at forskellene er størst, men også afhængig af kundekategori vil der være en forskel.
Sommerperioden er 1. april - 30. september og vinterperioden er 1. oktober - 31. marts.

For kundekategori C (privatkunder og mindre erhvervsdrivende) vil det betyde, at nettariffen stiger om vinteren i tidsrummet kl. 17-20 – det tidsrum, som også kaldes kogespidsen, da det typisk er, der el-nettet er mest belastet.

For kundekategori A og B (typisk større erhverv) er der noget større variation i de tidspunkter, hvor tariffer er højere eller lavere – og for disse vil det typisk kunne betale sig at se nærmere på, hvordan forbruget kan flyttes på døgnet.

Læs mere om kundekategorier her.

Selvom tariffen stiger i perioder, betyder det dog ikke, at der kommer flere penge til VEKSEL A/S – da indtægtsrammen, som forsyningstilsynet årligt tildeler, ikke ændres, og der derfor samlet ikke kan opkræves mere.

Dette opnås ved at sænke tariffen i døgnets øvrige timer. Så en ganske almindelig gennemsnitsfamilie vil ikke opleve nogen større forskel på betalingen set over et år.
Bruger man i forvejen mindre strøm mellem kl. 17-20, eller kan man flytte noget forbrug til andre tidspunkter, vil man opleve at skulle betale mindre i elregning.


Hvis det ikke betyder ret meget, hvorfor skal der så laves om?

Det skal der bl.a. fordi mængden af varmepumper og elbiler forventes at stige drastisk over de næste år.
Hvis alle disse elbiler ukritisk blev sat til at lade samtidigt med forbruget i kogespidsen, som i forvejen er steget grundet elvarme, ville el-nettet mange steder risikere at bryde sammen.

Heldigvis forventes der at komme flere og flere intelligente løsninger med tiden, så som styret opladning af elbilen, smart home funktionalitet som styring af varmeforbrug og intelligente hvidevarer og så videre – fremtiden er på vej, differentierede tariffer er en del af dette.

De tidsdifferentierede tariffer følger Dansk Energi’s Tarifmodel 2.0 og er godkendt af Forsyningstilsynet.

 

Tarifstruktur 

Grøn - lavlast
Gul - højlast
Rød - spidslast

Kundekategori C

Klik for større billede

Kundekategori A + B

Klik for større billede