Producentbetaling 1. september 2023

Fra 1. januar 2023 skal producenter af elektricitet, som noget nyt, betale indfødningstariffer til de lokale elnetselskaber. Indfødningstarifferne skal dække de driftsomkostninger – herunder nettab – som produktionen medfører i elnettet.

Indfødningstarifferne bliver indført på baggrund af Folketingets beslutning om at indføre en tarifbetaling, som afløser for den såkaldte udligningsordning, der hidtil har dækket netomkostningerne forbundet med VE-anlæg.

Indfødningstarifferne er en betaling pr. kWh, som bl.a. vindmøller, solceller og kraftvarmeværker skal lægge for at levere strøm til det kollektive distributionsnet (0,4-60 kV), så elektriciteten dermed kan stå til rådighed for kunderne på det frie elmarked. Indfødningstarifferne skal dække omkostninger til drift af det lokale elnet – herunder nettab – som følge af den pågældende produktion.

Kilde: Green Power Denmark

Indfødningstarif

Grundet den generelle markedsudvikling er indfødningstariffen sat ned resten af 2023.

C kunde 

B-lav kunde

B-høj kunde

 

Indfødningstarif overordnet net 

0,00 kr./kWh

0,00 kr./kWh

0,00 kr./kWh

 

0,005 kr./kWh

(0,00 kr./kWh eksl. moms)

(0,00 kr./kWh eksl. moms)

(0,00 kr./kWh eksl. moms)

 

(0,004 kr./kWh eksl. moms)

Læs mere om kundekategorier (C-, B-kunder) - her                     

Priser i forbindelse med producentbetaling er metodegodkendt af Forsyningstilsynet pr. 20. august2022.

 

Rådighedsbetaling

Rådighedstarif egenproducenter over 50 kW anlæg med egenproduktionsmåler (M1)

C kunde 

B-lav kunde

B-høj kunde

 

  

                      0,0236 kr./kWh

                      0,0145 kr./kWh

                      0,0093 kr./kWh

 

 

   (0,0189 kr./kWh eksl. moms)

   (0,0116 kr./kWh eksl. moms)

    (0,0074 kr./kWh eksl. moms)

 

 

Rådighedsbetaling egenproducenter under 50 kW anlæg

81,25 kr./år  (65,00 kr./år eksl. moms)


Læs mere om kundekategorier (C-, B-kunder) - her                     

Tilslutningsbidrag

Standard tilslutningsbidrag for nye produktionsanlæg pr. 1.januar 2023 - (Alle priser for tilslutningsbidraget er kroner/MVA)


C kunde
 
C kunde  Egenproduktion < 50 kW produktion (72,5 A)                                       0 kr.

C kunde   Egenproduktion > 50 kW produktion (72,5 A)
med ekst. tilsvarende leveringsomfang                                                                    0 kr.

C kunde   Egenproduktion > 50 kW produktion (72,5 A)
med ekst. mindre leveringsomfang - differencen betales med                   187.500 kr.     
(150.000 kr. eksl. moms)  

 

B-lav kunde

B-lav kunde Egenproduktion < 50 kW (72,5 A)                                                      0 kr.

B-lav kunde Egenproduktion > 50 kW (72,5 A) 
med ekst. tilsvarende leveringsomfang                                                                   0 kr.

B-lav kunde Egenproduktion > 50 kW (72,5 A)
med ekst. mindre leveringsomfang - differencen betales med                  256.250 kr.       
(205.000 kr. eksl. moms)


B-lav kunde Produktion                                                                                 2.437.500 kr.     (1.950.000 kr. eksl. moms)


B-høj kunde     

B-høj kunde Produktion                                                                                 1.937.500 kr.      (1.550.000 kr. eksl. moms)


A-lav kunde

A-lav kunde Produktion                                                                                 1.050.000 kr.       (840.000 kr. eksl. moms)


Læs mere om kundekategorier (C-, B- og A-kunder) - her                     

Producentbetaling og indfødningstariffer er metodeanmeldt til Forsyningstilsynet og godkendt pr. 24. juni 2022 - godkendelsen kan ses her


Energinet opkræver også tilslutningsbidrag for produktionsanlæg tilsluttet i distributionsnettet. Der opkræves dels et transformerbidrag fra produktionsanlæg placeret i røde geozoner, og dels et tilslutningsbidrag til det nære transmissionsnet, der er geografisk differentieret efter Energinets opdeling i produktionsoverskudsområder og forbrugsdominerede områder.

Se flere detaljer og de gældende takster hos Energinet.