Få tilskud

Skal du forbedre din bolig, så den bruger mindre energi, kan du måske få en hjælpende hånd i form af et kontant tilskud fra VEKSEL A/S.

VEKSEL A/S tilbyder en ordning, hvor private boligejere kan få kontant tilskud til forbedring af deres boligs energiforbrug.

Vi giver et engangstilskud til de energibesparende projekter, som Energistyrelsen har godkendt (disse findes i "standardværdikataloget" som man kan læse mere om på www.ens.dk).

For at komme i betragtning skal ansøgningen sendes før det energibesparende projekt påbegyndes og projektet skal resultere i en energibesparelse på mindst 4.000 kWh.

Alle energibesparelser omregnes til kWh uanset hvilken energiforbedring, der foretages og hver kWh udløser et engangstilskud, såfremt ansøgningen godkendes.

Har du et specielt projekt, skal du have udarbejdet en præcis beregning af den energibesparelse, som dit projekt indebærer, og sende den ind sammen med ansøgningsskemaet.

Ved ansøgning om engangstilskuddet overdrages retten til at indberette energibesparelsen til Energistyrelsen til SEF A/S.

For yderligere information kontakt venligst vores energirådgivere eller ring på tlf. 62 20 11 20.

Vejledning til ansøgning kan findes på SEF A/S hjemmeside – her.

Har du spørgsmål?
Du er velkommen til at kontakte energirådgivningen hos SEF A/S, Faaborgvej 44, 5700 Svendborg.

energi@sef.dk
T 6220 1120

SEF A/S klarer det praktiske arbejde i forbindelse med tilskudsordningen.