Energispareindsats

I Danmark har vi stor fokus på at reducere energiforbruget. Derfor har klima-, energi- og bygningsministeren indgået en aftale med energiselskaberne i Danmark om en samlet energispareindsats. Energiselskaberne skal årligt sørge for, at der bliver gennemført en vis mængde besparelser. Aftalen kaldes i daglig tale Energiselskabernes Energispareindsats, og den gælder foreløbigt til og med 2020.

Som en del af de nye retningslinjer for Energiselskabernes Energispareindsats beskrevet i energispareaftalen af 16. december 2016 styrkes kravene til at informere om indsatsen.

Den styrkede informationsindsats betyder for net- og distributionsselskaberne, at de skal informere om deres indsats både den fremadrettede og den historiske samt om deres samarbejdspartnere.

Besparelsesmål for VEKSEL A/S i 2020 er 2.173 MWh.

Målopfyldelse og ENS rapporter
Historiske data for VEKSEL A/S:
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

For at løse denne opgave mest omkostningseffektivt har VEKSEL A/S indgået en samarbejdsaftale med SEF A/S, hvor SEF A/S varetager dette i form af rådgivning, tilskud og særlige prioriteringsområde.

Læs mere om ordningen her.